Hoa hộp trái tim lớn:

– Hoa hồng cánh sen và hoa hồng nhạt

– Các loại hoa, lá phụ kiện khác

Xin vui lòng đặt hàng trước